TYPE: Kimono
NOTES: One of the nicest designs I've seen.
ITEM ID: 1625
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Kamikaze Kimono

DATE
Year: 1937
Decade: 1930s
Century: 20th (1901-2000)

Japanese Kamikaze kimono with graphics of the Kamikaze with a map of the route taken with Manchukuo and Nazi Flags.